ВАРШАВА - ПРАГА - ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ СВ. МАРИЈЕ МАГДАЛИНЕУНУТРАШЊИ ВИТРАЖ ИЗМЕЂУ ПРИТВОРА И НЕФА — NOLI ME TANGERE