РАДОМ - МАНАСТР БЕРНАРДИНАЦА - ХРАМ СВ. КАТЕРИНЕ АЛЕКСАНДРИЈСКЕВИТРАЖ – МУЧЕНИШТВО СВ. КАТЕРИНЕ АЛЕКСАНДРИЈСКЕ