КРАКОВ - РУДАРСКО-МЕТАЛУРГИЈСКА АКАДЕМИЈАВИТРАЖ СВ. ВАРВАРЕ — ПОКРОВИТЕЉНИЦЕ ГОРЊАКОВ