ПРОЕКТИ ВІТРАЖІВ

КРАКІВСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ

БИТОМ

ГОРОДОК БІЛОСТОЦЬКИЙ

ЯБЛОЧИНА

ЯРОСЛАВ

КОЗИ

НИСА

РАДОМ

РОЗВАДОВ

ТШЕБОВНІСЬКО

ВАРШАВА - ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА

ВРОЦЛАВ

ВРОЦЛАВ - ЦЕРКВА СВ. ІВАНА

ВРОЦЛАВ - ЛЕСЬНИЦЯ

ЖАРНОВЕЦЬ

ЗАВЕРЦЕ

НЕВІДОМЕ