КОНТАКТ

Јан Сталони-Добжански, аутор пројекта:

e-mail: jst_dobrzanski@interia.pl
tel.: +48 602 891 892

Редакција сајта моли да јој се пошаље сва могућа информација, која би имала било какву везу с личношћу и делом Адама Сталони-Добжанског.