Wystawa "Stworzenie światła" - witraże
Adama Stalony-DobrzańskiegoWinnica 2013