Wystawa "Stworzenie światła" - witraże
Adama Stalony-DobrzańskiegoIwano-Frankiwskw 2013