Wystawa "Stworzenie światła" - witraże
Adama Stalony-DobrzańskiegoKijów, Muzeum Narodowe Sofia Kijowska
20 X - 30 XI 2011