Sobór Prawosławny
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
we Wrocławiu

Witraż zaołtarzowy w kaplicy Podniesienia Krzyża Świętego

Ukrzyżowanie, podniesienie Krzyża Świętego

Okno południowe prezbiterium

Prorcy Starego Testmanetu, Chrzest w Jordanie, Przypowieści ewangeliczne