Cerkiew św. Jana Klimaka
w Warszawie-WoliWitraż - Deesis - Wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Chrzciciela