Sobór prawosławny św. Marii Magdaleny
w Warszawie-PradzeWitraż wewnętrzny pomiędzy przedsionkiem a nawą - Noli me tangere