Klasztor o.o. Bernardynów
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w RadomiuWitraż Męczeństwo św. Katarzyny