Katedra św. św. Jakuba i św. Agnieszki
w NysieOkna frontonu katedry: poczet proroków, apostołów i świętych polskich
W rozetach - pantogramy Matki Bożej, Chrystus Pantokrator, Trójca Swieta
Okno kaplicy południowej nawy katedry - witraż Żywot Matki Bożej