Akademia Górniczo-Hutnicza
w KrakowieWitraż św. Barbary - patronki