Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
w Gródku Białostockim

Witraże transeptu

Żywot Przenajświętszej Bogurodzicy

Witraże prezbiterium

Siły niebieskie