Kościół św. św. Joachima i Anny
w AnnopoluWitraże do trzech okien prezbiterium i okna frontonu kościoła
zrealizowane w roku 1961

Okno północne prezbiterium

Od góry Przemienienie Pańskie z wersami z Ewangelii: "Jam jest światłość świata, chodźcie, póki światłość macie". Poniżej święci polscy: Andrzej, Benedykt, Sadok męczennik, Wojciech, Bogumił, Stanisław, Jan Kanty, Kazimierz Królewicz, Stanisław Kostka. Na witrażu inskrypcje: "Pójdźcie do mnie wszyscy, nauczcie się ode mnie, że jest cichy i pokornego serca"

Okno centralne prezbiterium

Od góry Ukrzyżowanie z wersami z Ewangelii: "Jam jest zmartwychwstanie i żywot, ufajcie, jam zwycięzył świat, miłujcie nieprzyjacioły wasze". Poniżej święta Anna Samotrzeć z Najświętszą Maryją Panną i Dzieciątkiem Jezus z wyjątkiem z Magnificat: "Wielbi dusza moja pana" i tekstami: "Uczynił moc ramieniem swoim, rozproszył pyszne, łaknące napełnił, intercede pro nobis Sancta Anna"

Okno południowe prezbiterium

Od góry Wniebowstąpienie z wersami z Ewangelii: "Jam jest droga, prawda i żywot". Poniżej święte i święci polscy: Jadwiga, Jolanta, Salomea, Bronisława, NN (nieznana święta – więźniarka obozu koncentracyjnego), Kinga, Klemens, NN (nieznany święty – więzień obozu koncentracyjnego), Jacek. U dołu wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Na witrażu inskrypcje: "Nauczajcie narody chrzcąc, miłoserdzia chcę, a nie ofiary, wywyższajmy imię jego społecznie"

Witraż frontonu kościoła - Dobry Pasterz

Witraż frontonu kościoła. Dobry Pasterz z modlitwą: "Dobry Pasterzu, Jezu Chryste ratuj nas, nie opuszczaj nas, zmiłuj się nad nami". W bocznych kwaterach Matka Boża, Św. Józef, Św. Anna, Św. Barbara