Cerkiew prawosławna
Świętego Mikołaja Cudotwórcy
w Michałowie

Plany pełne polichromii kopuły, nawy, prezbiterium i narteksu

Bogurodzica Ornata

Krąg Archaniołów: Michał, Gabriel, Rafael, Uriel, Barachiel, Sealtiel, Jehudiel

Mandylion

Postaci konne - rycerze Chrystusowi: św. Dymitr z Tesaloniki, św. Jerzy i św. Teodor Tyron

Plany pełne polichromii kopuły, nawy, prezbiterium i narteksu