Światło ze wschodu, światło z zachodu
Sztuka witrażu Adama Stalony-DobrzańskiegoAnna Siemieniec