Stalony-Dobrzańskiw w Kijowie
Stworzenie światła

Przegląd Prawosławny, Nr 3, 2012 r.

Pobierz artykuł w formacie pdf