Projekty i realizacje witrażowe Adama Stalony-Dobrzańskiego
dla warszawskich parafii prawosławnychAnna Siemieniec