ЛВОВИЗЛОЖБА «СОЗДАВАЊЕ НА СВЕТОТ - ВИТРАЖИ НА АДАМ СТАЛОНИ-ДОБЖАНСКИ» 06 VIII — 06 IX 2013