КИЕВИЗЛОЖБА «СОЗДАВАЊЕ НА СВЕТОТ - ВИТРАЖИ НА АДАМ СТАЛОНИ-ДОБЖАНСКИ»​, 20. X. – 30 XI. 2011