КОНТАКТ

Јан Сталони-Добжански, автор на проектот:

e-mail: jst_dobrzanski@interia.pl
tel.: +48 602 891 892

Редакцијата на сајтот замолува да и се испратат сите можни информации кои имаат било каква врска со личнста и делата на Адам Сталони-Добжански.