Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
AΝΤΑΜ ΣΤΑΛOΝΙ–ΝΤΟΜΠΖAΝΣΚΙΑθήνα
Δεκέμβριος 2020