ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΑΝ ΣΤΑΛΟΝΙ-ΝΤΟΜΠΖΑΝΣΚΙ, Σχεδιαστής

e-mail: jst_dobrzanski@interia.pl
tel.: +48 602 891 892

Editors of the website ask to send any information about the figure and work of Adam Stalony-Dobrzański.