ΝΕΑ

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
AΝΤΑΜ ΣΤΑΛOΝΙ–ΝΤΟΜΠΖAΝΣΚΙ

Αθήνα - Δεκέμβριος 2020

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο Κατεβάστε τον κατάλογο της έκθεσης (pdf) Κατεβάστε την αφίσα (pdf) Κατεβάστε τη διαφήμιση (pdf)

Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς της Δημοκρατίας της Πολωνίας, προερχόμενα από το Ταμείο Προώθησης Πολιτισμού.