Wystawa witraży Adama Stalony-Dobrzańskiego
w podziemiach kościoła oo. kapucynówWinnica
21 V 2018