PL  RU  EN  FR  UA  SR  MK

IKONOSTAS ŚWIATŁA


ADAM STALONY-DOBRZAŃSKI


Sygnatura skomponowana przez artystę w formie gotyckiego gmerku zbudowana jest ze splecionych ze sobą pierwszych liter jego imienia i nazwiska: ASD. Budują one kształt Łodzi Piotrowej założonej na równoramiennym greckim krzyżu.
Okno południowe prezbiterium

Od góry Wniebowstąpienie z wersami z Ewangelii: „JAM JEST DROGA, PRAWDA I ŻYWOT. Poniżej święte i święci polscy: Jadwiga, Jolanta, Salomea, Bronisława, NN (nieznana święta – więźniarka obozu koncentracyjnego), Kinga, Klemens, NN (nieznany święty – więzień obozu koncentracyjnego), Jacek. U dołu wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Na witrażu inskrypcje: „NAUCZAJCIE NARODY CHRZCZĄC, „MIŁOSIERDZIA CHCĘ, A NIE OFIARY, „WYWYŻSZAJMY IMIĘ JEGO SPOŁECZNIE.

| STRONA GŁÓWNA | KONTAKT | AKTUALNOŚCI | ARTYSTA | DZIEŁO | KATALOGI I DRUKI | FILMY | WYSTAWY | PATRONATY | WYSZUKIWANIE | MAPA STRONY | Deep. © 2011-2020