PL  RU  EN  FR  UA  SR  MK

IKONOSTAS ŚWIATŁA


ADAM STALONY-DOBRZAŃSKI


Sygnatura skomponowana przez artystę w formie gotyckiego gmerku zbudowana jest ze splecionych ze sobą pierwszych liter jego imienia i nazwiska: ASD. Budują one kształt Łodzi Piotrowej założonej na równoramiennym greckim krzyżu.
Okno północne prezbiterium

Od góry Przemienienie Pańskie z wersami z Ewangelii: „JAM JEST ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA, „CHDŹCIEŻ, PÓKI ŚWIATŁOŚĆ MACIE. Poniżej święci polscy: Andrzej, Benedykt, Sadok męczennik, Wojciech, Bogumił, Stanisław, Jan Kanty, Kazimierz Królewicz, Stanisław Kostka. Na witrażu inskrypcje: „PÓJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, „NAUCZCIE SIĘ ODE MNIE, ŻEM JEST CICHY I POKORNEGO SERCA.

| STRONA GŁÓWNA | KONTAKT | AKTUALNOŚCI | ARTYSTA | DZIEŁO | KATALOGI I DRUKI | FILMY | WYSTAWY | PATRONATY | WYSZUKIWANIE | MAPA STRONY | Deep. © 2011-2020