PL  RU  EN  FR  UA  SR  MK

IKONOSTAS ŚWIATŁA


ADAM STALONY-DOBRZAŃSKI


Sygnatura skomponowana przez artystę w formie gotyckiego gmerku zbudowana jest ze splecionych ze sobą pierwszych liter jego imienia i nazwiska: ASD. Budują one kształt Łodzi Piotrowej założonej na równoramiennym greckim krzyżu.
Okno centralne prezbiterium

Od góry Ukrzyżowanie z wersami z Ewangelii: „JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYWOT, „UFAJCIE, JAM ZWYCIĘŻYŁ ŚWIAT, „MIŁUJCIE  NIEPRZYJACIOŁY WASZE. Poniżej Św. Anna Samotrzeć z Najświętszą Maryją Panną i Dzieciątkiem Jezus z wyjątkiem z Magnificat „WIELBI DUSZA MOJA PANA i tekstami: „UCZYNIŁ MOC RAMIENIEM SWOIM, „ROZPROSZYŁ PYSZNE, ŁAKNĄCE NAPEŁNIŁ, „INTERCEDE PRO NOBIS SANCTA ANNA.

 

| STRONA GŁÓWNA | KONTAKT | AKTUALNOŚCI | ARTYSTA | DZIEŁO | KATALOGI I DRUKI | FILMY | WYSTAWY | PATRONATY | WYSZUKIWANIE | MAPA STRONY | Deep. © 2011-2020