PL  RU  EN  FR  UA  SR  MK

IKONOSTAS ŚWIATŁA


ADAM STALONY-DOBRZAŃSKI


Sygnatura skomponowana przez artystę w formie gotyckiego gmerku zbudowana jest ze splecionych ze sobą pierwszych liter jego imienia i nazwiska: ASD. Budują one kształt Łodzi Piotrowej założonej na równoramiennym greckim krzyżu.
LISTY KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY DO ADAMA STALONY-DOBRZAŃSKIEGO

Kraków, dnia 27 lutego 1964 r.

 

Szanowny Panie Profesorze!

 

Bardzo wielką radością była dla nas tegoroczna oktawa modlitw o zjednoczenie Chrześcijan w Całej Archidiecezji, a zwłaszcza w Krakowie w kościele O.O. Dominikanów. Myślę, że jest to radość wspólna. Uroczystości te pozostaną w naszej pamięci, jako wyraz zbliżenia i zrozumienia we wspólnym umiłowaniu zbawczego planu Boga. Słowa modlitwy Chrystusa Pana błagającego Ojca o jedność swych uczniów brzmią dla nas wszystkich jakimś coraz bardziej wspólnym znaczeniem. Oby jak najrychlej zostały wysłuchane.

 

Pragnę przekazać podziękowanie za wielki wkład pracy w przygotowanie oktawy oraz serdeczne pozdrowienia.

 

W Chrystusie Panu

+ Karol Wojtyła

 

 


 

ARCYBISKUP KAROL WOJTYŁA

Metropolita Krakowski

 

Kraków, dnia 12 marca 1965.

 

Szanowny Panie!

 

W związku z rokiem odnowienia kultury chrześcijańskiej pragnę przeprowadzić rozmowę na dwa tematy:

 

1. O ile inspiracja chrześcijańska oddziaływa na współczesną plastykę?

2. Co może uczynić Kościół, aby inspiracja ta była skuteczniejsza?

 

W tym celu serdecznie zapraszam na dzień 23. III, godz. 17 do Rezydencji ul. Franciszkańska 3.

 

+ Karol Wojtyła ...........................

 


 

METROPOLITA KRAKOWSKI

31- 004 Kraków,

ul. Franciszkańska 3

 

19 stycznia 1976 r.

 

Szanowny Panie Profesorze,

 

Dziękuję za list z 14 bm., a równocześnie za pracę związaną z odnowieniem polichromii w kościele parafialnym w Kozach. Cieszę się, że praca ta wykonana przez Pana Profesora i Jego Współpracowników, poświęcona w ubiegłym tygodniu, tak pięknie harmonizuje z przeznaczeniem Domu Bożego.

 

Przesyłając wyrazy szacunku, serdeczne pozdrowienia, życzę Panu Profesorowi dobrego zdrowia i wielu jeszcze polichromii w kościołach na chwałę Bożą.

 

+ Karol Wojtyła

| STRONA GŁÓWNA | KONTAKT | AKTUALNOŚCI | ARTYSTA | DZIEŁO | KATALOGI I DRUKI | FILMY | WYSTAWY | PATRONATY | WYSZUKIWANIE | MAPA STRONY | Deep. © 2011-2020