PL  RU  EN  FR  UA  SR  MK

ИКОНОСТАС НА СВЕТЛИНАТА


АДАМ СТАЛОНИ-ДОБЖАНСКИ


Потпис на уметникот, составен во форма на готски амблем од првите букви на неговото име и презиме, кои се испреплетени меѓу себе: АСД, истите го претставуваат бродот на Свети Петар, насликан (во средината) на еден грчки крст.
Биографија

Jан Сталони-Добжански. АДАМ СТАЛОНИ ДОБЖАНСКИ – БИОГРАФИЈА

Jан Сталони-Добжански. АДАМ СТАЛОНИ ДОБЖАНСКИ – БИОГРАФИЈА

Можно е да се состават две биографии за овој уметник, две вистинити, но во исто време и различни, како приказни за неговиот живот. Првата, која се случува во реалниот свет и втората, историја на неговата... ==>>

| ГЛАВНА СТРАНИЦА | КОНТАКТ | НОВОСТИ | УМЕТНИК | СОЗДАВАЊЕ | КАТАЛОЗИ И МАТЕРИЈАЛИ | ФИЛМОВИ | ИЗЛОЖБИ | ПОКРОВИТЕЛСТВА | Deep. © 2011-2019