PL  RU  EN  FR  UA  SR  MK

ИКОНОСТАС НА СВЕТЛИНАТА


АДАМ СТАЛОНИ-ДОБЖАНСКИ


Потпис на уметникот, составен во форма на готски амблем од првите букви на неговото име и презиме, кои се испреплетени меѓу себе: АСД, истите го претставуваат бродот на Свети Петар, насликан (во средината) на еден грчки крст.
НИСА - КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. ЈАКОВ И СВ. АГНЕШКА’’

ОКНА ФРОНТОНА НА САБОРНИОТ ХРАМ: ГРУПА НА ПРОРОЦИ, АПОСТОЛИ И ПОЛСКИ СВЕТИТЕЛИ
У РОЗЕТАМА – ПАНТОГРАМИ ОД МАЈКАТА БОЖЈА, ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР, ПРЕСВЕТА ТРОИЦА

ОКНО ОД ЈУЖНАТА КАПЕЛА НЕФА ОД СОБОРНИОТ ХРАМ: ВИТРАЖ – ЖИТИЕ НА БОГОРОДИЦА

| ГЛАВНА СТРАНИЦА | КОНТАКТ | НОВОСТИ | УМЕТНИК | СОЗДАВАЊЕ | КАТАЛОЗИ И МАТЕРИЈАЛИ | ФИЛМОВИ | ИЗЛОЖБИ | ПОКРОВИТЕЛСТВА | Deep. © 2011-2020