PL  RU  EN  FR  UA  SR  MK

ИКОНОСТАС НА СВЕТЛИНАТА


АДАМ СТАЛОНИ-ДОБЖАНСКИ


Потпис на уметникот, составен во форма на готски амблем од првите букви на неговото име и презиме, кои се испреплетени меѓу себе: АСД, истите го претставуваат бродот на Свети Петар, насликан (во средината) на еден грчки крст.
АНОПОЉ - ХРАМ СВ. ЈОАКИМ И СВ. АНА

ВИТРАЖИ ЗА ТРИ ОЛТАРСКИ ПРОЗОРЦИ И ОКНА ЗА ПРЕДНИОТ ДЕЛ НА ХРАМОТ, РЕАЛИЗИРАН 1961. ГОДИНА

ВИТРАЖ ОД ХРАМОТ– ДОБРИОТ ПАСТИР

| ГЛАВНА СТРАНИЦА | КОНТАКТ | НОВОСТИ | УМЕТНИК | СОЗДАВАЊЕ | КАТАЛОЗИ И МАТЕРИЈАЛИ | ФИЛМОВИ | ИЗЛОЖБИ | ПОКРОВИТЕЛСТВА | Deep. © 2011-2020